+ 381 11 4077 667
HOTEL KRISTAL  3*

Cene su izražene u EUR po osobi i po danu

HOTEL „KRISTAL“ 3* – JAHORINA

 

Tip sobe

Usluga

01.12-21.12

22.12-07.01

08.01-31.03

 
 

1/1

ND

57

77,5

62

 

1/2, 1/2+1

ND

41,5

67

49

 

1/3, 1/4, 1/5

ND

36

62

44

 

Apartman

ND

46,5

72

54

 


HOTEL KRISTAL 3*

Hotel Kristal nalazi se na 50m od žičare. Sagrađen je na 1550m nadmorske visine, moderan hotel, projektovan i građen prema najsavremenijim evropskim standardima. Rapolaže sa 68 ležajeva, smeštenih u moderno opremljenim sobama i apartmanima sa kupatilom, mini barom, direktnom telefonskom linijom. Celi hotel je pokriven besplatno Wi-Fi mrežom i SAT TV kanalima. Sve smeštajne jedinice imaju podove sa tepihom i radni sto. Kupatila sadrže tuš i fen za kosu. Hrana se poslužuje na principu a la carte. U okviru objekta nalazi se besplatan parking za goste hotela.

Doplata:
• Boravišna taksa i osiguranje za odrasle 1,8 EUR, deca do 12 godina plaćaju samo osiguranje 0,30 EUR po osobi i danu – plaćanje na licu mesta.
• Za boravak ispod 3 noćenja cena se uvećava 10%;
• U periodu 1.12.2023. do 1.4.2024. Vrši se naplata parkinga (parking prostor koji pripada Hotelu) u iznosu od 8,00EUR po autu i danu, garaža se plaća 15,50 EUR po autu i danu. Gosti koji plaćaju aranžman u apartmanima imaju obezbeđen vanjski parking.
• Gosti koji nemaju obezbeđena parking mesta, plaćaju javni parking, po cenovniku koji je u nadležnosti OC Jahorina.
Popusti:
• Deca do 6 godina GRATIS, ako spavaju sa roditeljima;
• Deca 6 – 12 godina imaju popust 30% na posebnom ležaju;
• Odrasle osobe nemaju popust na pomoćnom ležaju.
Kućni ljubimci nisu dozvoljeni.
Chech in od 14h, check out do 11h.
Kasnije napuštanje sobe zaračunava se 40% više od redovne cijene.

 

PREVREMENI ODLAZAK: ukoliko dođe do prevremenog odlaska (sa izuzetkom smrti ili bolesti člana uže porodice) obračunava se 50% od pune cene do datuma završetka rezervacije. Hotel ne uzima u obzir loše vreme, nedostatak snega ili slične situacije kao opravdan razlog prekida boravka ili prevremeni odlazak.

 

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
Plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.
*gotovinski - uplata avansa od najmanje 40% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, ostatak najkasnije 15 dana prepolaska
*čekovima građana uplata avansa od najmanje 40% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave ostatak na 3 mesečne rate bez Kamate
*uplatom preko računa- uplata avansa od najmanje 40% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, ostatak najkasnije 15 dana pre polaska
U cenu je uključeno:
*smeštaj u hotelu na bazi izabrane usluge i broja dana
*troškovi organizacije aranžmana
U cenu nije uključeno:
*troškovi prevoza (obezbedjujemo uz nadoknadu)
*boravišna taksa i osiguranje (plaća se u Agenciji ili na licu mesta u zavisnosti od napomene)
*osiguranje putne odgovornosti, zdravstveno osiguranje, osiguranje protiv nezgoda i osiguranje od otkaza putovanja (obezbedjujemo uz nadoknadu)
*individualni troškovi i ekstra hotelski troškovi


VAŽNE NAPOMENE:
*Molimo putnike da obrate pažnju na cene i doplate, kao i na informacije šta je uključeno i šta nije uključeno u cenu.
*Opisi i fotografije smeštajnih kapaciteta nalaze se na web sajtu www.traveltravel.rs i sastavni su deo ovog cenovnika
*Mole se putnici da se brižljivo staraju o svojim putnim ispravama, dokumentima, novcu, vrednim stvarima i prtljagu;
*Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, krađu ili nestanak iz bilo kog razloga, tokom čitavog trajanja putovanja.
*Na putovanje mogu da idu putnici državljani Republike Srbije koji poseduju crveni biometrijski pasoš i ličnu kartu.
*Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.
*Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja, moraju imati overenu saglasnost oba roditelja i biti u pratnji punoletnog pratioca pri prelasku granice.
*Maloletna lica moraju imati važeći pasoš za prelazak granice (važi od januara 2020.god)
*U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator ima depozit u visini od 2000-Eura i garanciju putovanja za kategoriju licence A za slučaj Insolventnosti i radi naknade štete u visini 50.000- Eura, zaključenog 25.05.2021.g.sa Primaocem garancije Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU YUTA, Beograd, Kondina br.14, broj bankarske garancije 105060000000799413 od 24.05.2021. od Aik Banka AD Beograd. Primalac bankarske garancije može pozvati banku na plaćanje u period koji ne može biti
duži od šest meseci, računajući od datuma kada je bankarska garancija prestala da važi. Korisnik bankarske garancije, putnik aktivira bankarsku garanciju bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka propisanog slučaja preko primaoca bankarske garancije Nacionalna asocijacija turističkih agencija PU “YUTA”, na telefon 011/3228686, 3228687, prijavom na adresu YUTA Beograd, ul.Kondina br.14 ili na mail: garancijaputovanja@yuta. (Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravnosnanžne i izvršne sudske presude,odnosno odluke arbitražnog Suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.)
Potpisivanjem Ugovora Putnik potvrdjuje da su mu uručeni opšti uslovi putovanja i garancija i da iste u celosti Prihvata
*Travel travel-turizam bez granica doo ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
*Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa i slično, izmeni cenu putovanja
za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje.
Molimo putnike da pažljivo pročitaju Opšte uslove putovanja agencije TRAVEL TRAVEL - TURIZAM BEZ GRANICA D.O.O. ustanovljene 24.05.2021. i usaglašene sa yuta standardom koji su sastavni deo ovog programa
PROGRAM PUTOVANJA BR. 16 od 17.10.2023.g

© 2020 Travel Travel | Fly Web Team