Hotel Zlatibor***

NOVO za sezonu 2022 – delimično renoviran smeštaj i sadržaji hotela, bazenski kompeks od 600m2 ispred hotela (bazen za odrasle i bazen za decu), nova dečija igraonica i igralište, renovirana terasa restorana, nova fasada objekta, 40% jedinica adaptirano (krečenje soba, postavljanje tapeta), novi inventar na terasama soba i terasi restorana, delimično sredjena recepcija i bar hotela.

10% popusta - za boravak od 13-24.07. i od 14-31.08.2022.god.(min boravak 5 noći), važi za rezervacije do 25.07.2022.g

*Drugo dete od 2-12.god. u sobama na zajedničkom ležaju GRATIS usluga

Hotel ZLATIBOR 3* Termin boravka
Tip sobe/app Kapacitet 01.06-27.06. 27.06-11.07. 11.07-29.08. 29.08-12.09. 12.09-25.09.
Economy dvokrevetna soba 2+0, 2+1 30,00 37,00 43,00 37,00 30,00
Standard dvokrevetna soba, 20-24m2 2+0, 2+1 32,00 39,50 46,50 39,50 32,00
Family apartman, 35m2, min 2 odr.+2 dece ili 3 odrasle 2+2 34,50 41,50 49,00 41,50 34,50
Apartman sa kuhinjom, 60m2,min 2 odr.+2 dece ili 3 odrasle 2+3 37,00 44,00 51,50 44,00 37,00
Cene su izražene po osobi i danu u eur, usluga POLUPANSION (doručak/večera-švedski sto)
Aranžman može biti: 11 dana/10 noći, 8 dana /7 noći, 15 dana / 14 noći  ili broj dana po vašoj želji
Cena uključuje i: suncobrani i ležaljke na bazenu,Wi-Fi u svim javnim prostorijama,parking.


Hotel Zlatibor***

Lokacija: u okviru TN Biserna obala a kao zasebna celina funkcioniše hotel Zlatibor, nalazi se na 250 metara od plaže.

Usluga: PP- polupansion (doručak/večera- švedski sto)

Smeštaj: Hotel poseduje 95 smeštajnih jedinica od kojih je većina sa pogledom na more. Svaka soba ima kupatilo,TV, frižider, klimu i balkon.Wi-Fi je dostupan u svim javnim prostorijama.

Economy soba 2* ( 1/ 2 ili 1/3) – nerenovirane sobe. Standard sobe (24m2) – delimično renovirane. Mogu biti dvokrevetne ili trokrevetne.Family apartmani (35m2) – 2 prostorije, francuski ležaj + 3 ležaja za po jednu osobu.Apartmani sa kuhinjom – prostarni apartmani sa dve sobe i zasebnom kuhinjom ( cca 60m2). Svi su okrenuti prema moru. Pogled more se doplaćuje. Sve smeštajne jedinice izuzev economy soba će biti adaptirane ( okrečene i postavljene tapete ) za sezonu 2022.

Sadržaj: Restoran na dva nivoa koji će takođe imati novi mobilijar sa prostranom terasom koja ima pogled na more kao i aperitiv bar.  Gostima je na raspolaganju prostran parking koji je besplatan. Hotel rasoplaže sa novom dečijom igraonicom i igralištem.

Poboljšanja za sezonu leto 2022: delimično renoviran smeštaj i sadržaji hotela, bazenski kompeks od 600m2 ispred hotela (bazen za odrasle i bazen za decu), nova dečija igraonica i igralište, renovirana terasa restorana, nova fasada objekta, 40% jedinica adaptirano (krečenje soba, postavljanje tapeta), novi inventar na terasama soba i terasi restorana, delimično sredjena recepcija i bar hotela. 

INDIVIDUALNI PROGRAM PUTOVANJA: 
NAPOMENA: Aranžman obuhvata smeštaj na bazi  izabranog broja noći  sa uslugom naznačenom u tabeli od vremena ulaska u
hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja, a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 
14:00h a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 10:00h). Sopstveni prevoz
1. dan Dolazak u hotel. Smeštaj u hotelu u određeni tip sobe prema uplaćenoj rezervaciji.
2. - poslednji dan Boravak na bazi uplaćenih usluga. Slobodno vreme.
Poslednji dan Doručak. Napuštanje hotelskih soba do 10:00 h.
 

DOPLATE:

*Za jednokrevetnu sobu iznosi 60% u odnosu na cenu 1/2 sobe
*Boravišna taksa, prijava i osiguranje iznosi 1,50€ za odrasle, za decu od 12-18.god. 1,00€ i 0,50€ za decu od 0-12. god. po osobi i
danu (plaća se na prodajnom mestu prilikom uplate aranžmana)
*Za krevetac iznosi 5€ po danu
*Za sobu/app sa pogledom na more iznosi 2€ po osobi i danu, deca do 12.god plaćaju 1€ (ne odnosi se na family app)
*Za komplet ležaljki na plaži iznosi 6€ dnevno (2 ležaljke i suncobran)

POPUSTI:

*Deca do 2. god. – GRATIS
*Deca od 2-12. god. u pratnji dve odrasle osobe na sopstvenom ležaju u sobi ili app imaju popust 50%
*Dete od 2-12. god. ako koristi poseban ležaj u pratnji jedne odrasle osobe u sobi ima popust 20%
*Dvoje dece od 2-12. god. u pratnji jedne odrasle osobe u sobi imaju popust po 30%
*Treća ili četvrta odrasla osoba na pomoćnom ležaju u sobi ili u app ima popust 30%
*1/4 apartman mogu koristiti najmanje 3 odrasle osobe ili 2 odrasle osobe i 2 dece
*Dvoje dece 2-12.god.u pratnji 2 odrasle osobe u sobama - prvo dete ima popust 50% drugo dete GRATIS
*Ukoliko je u sobi četvrta osoba dete na zajedničkom ležaju usluga je GRATIS

 
 

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

Plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. 

*gotovinski - uplata avansa od najmanje 40% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, ostatak najkasnije 15 dana pre polaska           

*čekovima građana uplata avansa od najmanje 40% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave ostatak na 3 mesečne rate bez

 Kamate           

*uplatom preko računa- uplata avansa od najmanje 40% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, ostatak najkasnije 15 dana

 pre polaska                                                                  

U cenu je uključeno:                                                                                                                                        

*smeštaj u hotelu na bazi izabrane usluge i broja dana      

*troškovi organizacije aranžmana

U cenu nije uključeno:                                                                                                             

*troškovi prevoza (obezbedjujemo uz nadoknadu)             

*boravišna taksa i osiguranje (plaća se u Agenciji ili na licu mesta u zavisnosti od napomene)           

*osiguranje putne odgovornosti, zdravstveno osiguranje, osiguranje protiv nezgoda i osiguranje od otkaza putovanja

 (obezbedjujemo uz nadoknadu)

*individualni troškovi i ekstra hotelski troškovi                                                                                                                   

 

VAŽNE NAPOMENE:                                                                                                                                          

*Molimo putnike da obrate pažnju na cene i doplate, kao i na informacije šta je uključeno i šta nije uključeno u cenu. 

*Opisi i fotografije smeštajnih kapaciteta nalaze se na web sajtu www.traveltravel.rs i sastavni su deo ovog cenovnika            

*Mole se putnici da se brižljivo staraju o svojim putnim ispravama, dokumentima, novcu, vrednim stvarima i prtljagu;  

*Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, krađu ili nestanak iz bilo kog razloga, tokom čitavog

 trajanja putovanja.

*Na putovanje mogu da idu putnici državljani Republike Srbije koji poseduju crveni biometrijski pasoš i ličnu kartu.

*Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to

može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.

*Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez

 pratnje roditelja, moraju imati overenu saglasnost oba roditelja i biti u pratnji punoletnog pratioca pri prelasku granice.

*Maloletna lica moraju imati važeći pasoš za prelazak granice (važi od januara 2020.god)

*U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator ima depozit u visini od 2000-Eura i garanciju putovanja za kategoriju licence

A za slučaj Insolventnosti i radi naknade štete u visini 50.000- Eura, zaključenog 25.05.2021.g.sa Primaocem garancije Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU YUTA, Beograd, Kondina br.14, broj bankarske garancije 105060000000799413 od 24.05.2021. od Aik Banka AD Beograd. Primalac bankarske garancije može pozvati banku na plaćanje  u period koji ne može biti duži od šest meseci, računajući od datuma kada je bankarska garancija prestala da važi. Korisnik bankarske garancije, putnik aktivira bankarsku garanciju bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka propisanog slučaja preko primaoca bankarske garancije Nacionalna asocijacija turističkih agencija PU “YUTA”, na telefon 011/3228686, 3228687, prijavom na adresu YUTA Beograd, ul.Kondina br.14 ili na mail: garancijaputovanja@yuta. (Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravnosnanžne i izvršne sudske  presude,odnosno odluke arbitražnog Suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.)

Potpisivanjem Ugovora Putnik potvrdjuje da su mu uručeni opšti uslovi putovanja i garancija i da iste u celosti Prihvata

*Travel travel-turizam bez granica doo ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

*Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa i slično, izmeni cenu putovanja

 za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje.

Molimo putnike da pažljivo pročitaju Opšte uslove putovanja agencije TRAVEL TRAVEL - TURIZAM BEZ GRANICA D.O.O. ustanovljene

24.05.2021. i usaglašene sa yuta standardom koji su sastavni deo ovog programa               

PROGRAM PUTOVANJA br.7 od 01.06.2022.god.